Activităţi Incluse

Pentru a înţelege mai bine ce presupune acest proces instructiv-educativ al Curriculei Naţionale, vă prezentăm activităţile în limba romană desfăşurate la grupă. În complementarietatea Programei, Grădiniţa noastră organizează şi Cluburi interactive în cadrul fiecărui domeniu experential, astfel încât, în plus faţă de activităţile obligatorii, copiii învaţă jucându-se.

DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE

Are următoarele obiective: dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

Clubul de lectură - lectura educatoarei, lectura pe baza imaginilor şi a ilustraţiilor, memorizare (poezii), repovestirea liberă, repovestirea pe baza imaginilor şi ilustraţiilor, vizionarea de filme educative, documentare, conversaţii pe baza unui subiect ales.

Clubul Micii actori - exerciţii de dicţie şi corectare a vorbirii, jocuri de rol, scurte scenete, recitări de poezii, scurte monologuri pe teme date.

Clubul Micii povestitori - copiii sunt încurajaţi să creeze poveşti cu subiect dat, să pună întrebări şi să ofere răspunsuri.

DOMENIUL ŞTIINŢE

Are următoarele obiective: dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice; dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un vocabular adecvat; dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice; stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare; dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate; dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;

Clubul Micii matematicieni - jocuri şi activităţi matematice, ce vizează învăţarea cifrelor, utilizarea numerelor şi operarea cu acestea.

Clubul Geometria veselă - jocuri şi activităţi didactice ce au ca scop invatatrea figurilor geometrice, recunoaşterea lor în diverse mulţimi.

Clubul Informaticienii - folosirea materialelor informatice (laptop, tablete) pentru desfăşurarea unor activităţi matematice (jocuri interactive)

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

Are următoarele obiective: cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi; educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă); dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii; cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român; formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

Clubul Sunt mic, dar harnic - activităţi în aer liber, plimbări în parcuri şi în zonele apropiate grădiniţei, activităţi gospodăreşti şi activităţi ecologice (curăţenie în curtea grădiniţei, sortarea de deşeuri, realizarea de obiecte decorative din material reciclabile, vizite la centre de reciclare).

Clubul Bunelor maniere - reguli de conduită: cum mâncăm, cum folosim tacâmurile, învăţăm să fim politicoşi, cum ne comportam în diverse situaţii (călătorii cu mijloacele de transport în comun, vizite la muzeu, la teatru, operă pentru copii).

Clubul Vreau să fiu sănătos - Vizite periodice la Cabinetul stomatologic.

Clubul Sunt curios şi vreau să aflu - Vizite la fabrica de pâine, de ciocolată, la Ferma Animalelor.

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

Obiective: formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje; realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială); stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj; formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii; formarea capacităţilor de exprimare prin muzică; cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

Clubul Atelier de creaţie - pictură (diverse tehnici: pe lemn, pe piatră, pe sticlă, pe pânză), ţesături, felicitări, realizarea de obiecte decorative, realizarea de cărţi de poveşti, modelaj (lut, plastelină, fimo)

Clubul Negustorii - realizarea unor obiecte decorative şi vânzarea lor în cadrul târgului grădiniţei

Clubul Muzicanţii - audiţii muzicale, vocalize, exerciţii de încălzire a vocii, învăţarea şi redarea unor cântecele atât în limba romană cât şi în limba engleză

DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Obiective: formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative; stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite; cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Clubul Sunt vioi şi sanatos - exerciţii de înviorare, gimnastică ritmică, tehnici de dozare a respiraţiei, educaţie fizică.

Clubul Corpul meu e sanatos - deprinderea de a ne spăla pe dinţi după fiecare masă, înainte şi după somn.

ALTE ACTIVITĂŢI

Lunar, în incinta grădiniţei, se desfăşoară spectacole de teatru (trupa Arabela Bucureşti), dar şi vizite surpriza din partea Organelor de Poliţie pentru a-i informa pe cei mici despre codul pietonal şi pericolele străzii.